Začal přemýšlet
zda neudělal chybu
a nebylo třeba
roje kolem hlav.
Hlavní je mít ve všem pořádek (?)
Zapsat, naplánovat, vykonat.
Musí zbavit starostí
tu ženu.


                                  
fig.3

Musí zbavit starostí 
tu ženu

Zapsat, naplánovat, vykonat