Pak přišel a smetl ze
zad jehličí zbylé od vánoc.
Úsměv poodhalil jeho zuby
(jen ten moudrosti chyběl)
sám pak vykonal několik
ukázkových cviků s činkou (časté variace)
a ptal se, kde má pomoci.
Žena v křesle odložila
Mladý svět
(časopis vhodný pro mládež)
a širokými ústy
bez pěny
podala skvělé informace
z intimního života vzdáleného okolí
bez jakékoliv závisti
ve vyhaslé duši
a čekajícím těle.
Jejím snem bylo
opět po dlouhém čase
- ach jak stárneme -
opít se a býti
P l n á .

fig.2


Úsměv poodhalil jeho zuby
(jen ten moudrosti chyběl)

Úsměv poodhalil jeho zuby