Začali mramorem obkládat sklo
a kytka uschla bez vody
v kamenném ornamentu.
Přišli pěšky, komáři se vyrojili
a voda opadla.
Únava skrytá ve skleněné láhvi
s dudlíkem se pokusila
o úsměv.
Nemá cenu na začátku plakat.
 

fig.1
Únava skrytá ve skleněné láhvi
s dudlíkem se pokusila
o úsměv

Únava skrytá ve skleněné láhvi