O autorce   

Pavla Šuranská (* 18. květen 1982, Zlín). Absolvovala Základní školu pro nevidomé a slabozraké v Brně, od roku 1995 studuje klasický zpěv, hru na příčnou flétnu a klavír na Konzervatoři a ladičské škole Jana Deyla v Praze. Prvně publikovala v rozhlasovém pořadu Zelené peří v roce 1994, dále v časopisech Tvar, Literární noviny, Souvislosti, Weles, Psí víno, Lidové noviny, Literární pohledy, www.dobraadresa.cz, Nový prostor a www.magazlin.cz, opětovně v Českém rozhlase (Zelené peří, Nebe dokořán) a v České televizi (Salon český). Objevila se rovněž v dokumentu Miroslava Janka Hamsa, já jsem (1999). Debutovala bibliofilsky vypravenou sbírkou Básně (výbor uspořádal a k vydání připravil Ivan Arsenjev, graficky upravil a výtvarně doprovodil Jiří Liška, Solín, Praha 2000).  Kromě poezie se věnuje próze (ukázky přinesly časopisy Weles, Tvar, www.dobraadresa.cz). Žije v Praze a Březolupech.

magazlin

Básně byly vybrány z knihy Tvar jiného ticha
(Ottobre 12, Velehrad 2001,
edičně připravil a doslov napsal Radim Kopáč)

 

www.magazlin.cz
2002