***


Jako bych se propadala do džbánu bez dna.
Nikdy jsem nemluvila,
přesto stékala do řeky bez těla.
Proto ta chvíle,
jež mne odsoudila k věčné hře s barevnými anděly.
S fantazií očí, s ústy jak propast hlubokými.
Jsem odsouzena v sobě.
 

kříž