LITANICKÉ

 

- Andělé se jmény nepravými      - Bělma žehnání         - Podoby pečiva nosené po venku

                    - Světla ve dne odebírání         - Pojídání srdce lidského uchvacující

     - Moče a výkalů vázání        - Čtvrtek u studánek        - Dne zajídání      - Dřeva kácení

- Duší krmení   - Hoch do vody na letnice hozený      - Hlad měsíce při ztmavení

             - Poslední jídlo se zemřelým jezené         - Místa nešťastná                 - Hra prosebná

   - Chmurnice pod jazykem položená        - Kost nárná         - Kořen teskný

- Hroby medem zalévané     - Chleba k mrtvému položený      - Chleba při soumraku padaný

   - Jeřabinová hůl proti tmě        - Jídlo pronášené          - Lazáre lebedný

       - Kámen ptačí, vlaštovčí        - Tři ve vosku olivetském           - Košile hádavá

- Dveře vlasové otevřené      - Hádka mrtvých nad zlatými můrami         - Máslo – duch svatý

      - Ruce mrtvého potřené       - Nadzemní oheň smělný          - Nemoc měsíce za světla denního

                             - Popel živý nošený           - Obětování chlapce při kašlání

              - Chození sypáním obilí znázorňované        - Chlapec v tanci mužem nošený

  - Milostné v kostele       - Prádlo zahrocené        - Mrtvého při pohřbu polévání

                    - Solí tváře vytírání      - Tancem mrtvý volaný             - Mrtvý závoj polykající

 

                                                                 1999