Polovina těla je modrá. Vzdouvá se plášť.
Vedle anděl stojí na ptačích nohách. Z ruky
kane červeň.

Polovina těla je modrá. Vzdouvá se
plášť. Vedle anděl stojí na ptačích
nohách. Z ruky kane červeň.