Přilévá do nádoby vodu. Sedí v bílé a růžové bez
chodidel. Dítě vychází jí z ruky. Nad nádobou letí
keř a pruh hnědé.

Přilévá do nádoby vodu. Sedí v bílé a růžové bez
chodidel. Dítě vychází jí z ruky. Nad nádobou letí
keř a pruh hnědé.