Vater
Psychoanal

142 x 99 cm, olej na plátně
sign. M. und Freud

čili Morytát o mordu spáchaném v pátek
po sv. Engelbertu l.p. 1902 uprostřed schwarzenthalských rašelinišť
pod Medvědí skalou.