Ausruf

 Nejfajnovější hlína složená v borkách v rohu dílny označena byla hraběcím pečetidlem a určena ku vykroužení servisu 75 talířů, džbánů a mis, po 8 krejcarech za kus. Namísto omáčníku však pod hrubýma rukama otcovýma, pojednou chvějícíma se jak křídla motýla, z hlíny vyvstala má matka. S ještě vlhkou než ji vložil do rozžhavené pece vypálit, se s ní pomiloval. Křičela. Snad rozkoší. Křičel bych býval i já. hrnceLeč přitisknut k špehýrce dveří neodvážil jsem se ni vzdechnouti.