Odjeli jsme z Kastelu


Tavolník, strom svatební, kvete bíle, květ na květu, větev
nad větví. Voní medem a očekává nebo přijímá návštěvu
včelí.
Veliké, růžově nafialovělé pivoňky, plné ukryté hořké
vůně, odkvétají ve stínu vavřínů, za zpěvu slavičího.
Maličké bílé růžičky rozkvétají nad branou zahradní.
Kteréhosi rána objeli jsme zálivy mořské. Na březích
kvetly svěží, veliké, utěšující louky, zelené jako v Čechách,
na stráních kvetly nevonné akátky a moře v zálivu podo-
balo se rybníčku husímu.
Odjeli jsme z Kastelu.
Tavolník, strom svatební, kvete bíle, květ na květu, větev nad větví. Voní medem a očekává nebo přijímá návštěvu včelí. Veliké, růžově nafialovělé pivoňky, plné ukryté hořké vůně, odkvétají ve stínu vavřínů, za zpěvu slavičího. Maličké bílé růžičky rozkvétají nad branou zahradní. Kteréhosi rána objeli jsme zálivy mořské. Na březích kvetly svěží, veliké, utěšující louky, zelené jako v Čechách, na stráních kvetly nevonné akátky a moře v zálivu podobalo se rybníčku husímu. Odjeli jsme z Kastelu.