Dny míjejí


Denně válo z jiné strany světové, a vítr po větru od-
víval květy tamaryšků na březích.
Slunce zapadalo za blankytný oblak, bílé jako měsíc a
měsíc vycházel nad červánky politými horami zlatý a záři-
vější nežli slunce.

Denně válo z jiné strany světové, a vítr po větru odvíval květy tamaryšků na březích. Slunce zapadalo za blankytný oblak, bílé jako měsíc a měsíc vycházel nad červánky politými horami zlatý a zářivější nežli slunce.