Hřbitov


Mezi zprahlými skalami tu cypřiše krášlí jenom hroby chu-
dých a jenom těmto šumí do sna.
Břečťany zde mají barvu jarní, i mladistvou svěžest.
Veliké chudobky kvetou pod cypřišemi, mezi hroby ne-
navršenými, neoznačenými, mezi několika výjimečně bí-
lými, nápisem neoznačenými kříži jediné slovo na celém
hřbitově:
“Vicenco, modli se za otce a máť!”
Mladé, zelené fíky naklánějí se z vinic přes maltu zdí
hřbitovních.
A na vinici pase se špinavá ovce s malinkým černým
beránkem.
Vinice jsou vyprahlé, nerozpučené, hlína hnědá, hory jsou
vybělené, nezalesněné, truchlivé a celý kraj podobá se žhavé
poušti.
Mezi zprahlými skalami tu cypřiše krášlí jenom hroby chudých a jenom těmto šumí do sna. Břečťany zde mají barvu jarní, i mladistvou svěžest. Veliké chudobky kvetou pod cypřišemi, mezi hroby nenavršenými, neoznačenými, mezi několika výjimečně bílými, nápisem neoznačenými kříži jediné slovo na celém hřbitově: “Vicenco, modli se za otce a máť!” Mladé, zelené fíky naklánějí se z vinic přes maltu zdí hřbitovních. A na vinici pase se špinavá ovce s malinkým černým beránkem. Vinice jsou vyprahlé, nerozpučené, hlína hnědá, hory jsou vybělené, nezalesněné, truchlivé a celý kraj podobá se žhavé poušti.