Zahrada


Vavříny na starém kastelu se chvěly ve větru a odkvé-
tající bronzově se lesknoucí vavřín suše šuměl a hluboce
se ukláněl. Mladé, odkvetlé mandloně a rákosiny zmítaly
se uklánějíce se před rozšumělou borou a rozmarynový keř,
ukrytý za vavřínem, chvílemi malounko se zachvěl jako by
prudce vydechl vůni. Ztišil se. Na zeleně zlatém moři 
chvěly se vlny ve větru. Vavříny na starém kastelu se chvěly ve větru a odkvétající bronzově se lesknoucí vavřín suše šuměl a hluboce se ukláněl. Mladé, odkvetlé mandloně a rákosiny zmítaly se uklánějíce se před rozšumělou borou a rozmarynový keř, ukrytý za vavřínem, chvílemi malounko se zachvěl jako by prudce vydechl vůni. Ztišil se. Na zeleně zlatém moři chvěly se vlny ve větru.