Krajina


Přišla jsem na mez. Všechny sedmikrásky měly korunky
sevřené. Co se stalo? Pršelo v noci?
Nikoli. Tráva byla studená jako sníh, ale nebyla mokrá.
Snad proto, že slunce nevyšlo, že jeho lesk rozlil se se
stříbrným zářením na řídká oblaka, snad proto zavřely
svých sedm krás a staly se nepatrnými, maličkými teč-
kami.
Hory se pokryly mléčnými mlhami a minarety cypřišové
se rozkošně rýsovaly na jejich pozadí. Třešně váhavě
rozkvétaly a na nahých kloubech fíkovníků vyrazily
prvé drobné zelené plody. Přišla jsem na mez. Všechny sedmikrásky měly korunky sevřené. Co se stalo? Pršelo v noci? Nikoli. Tráva byla studená jako sníh, ale nebyla mokrá. Snad proto, že slunce nevyšlo, že jeho lesk rozlil se se stříbrným zářením na řídká oblaka, snad proto zavřely svých sedm krás a staly se nepatrnými, maličkými tečkami. Hory se pokryly mléčnými mlhami a minarety cypřišové se rozkošně rýsovaly na jejich pozadí. Třešně váhavě rozkvétaly a na nahých kloubech fíkovníků vyrazily prvé drobné zelené plody.