Moře


Všechny kameny v moři jsou pokryty čímsi olivově zeleným, jako
    mechem. Jsou to malinké škeble, drobné jako jikry, pokrývající kamení miliony
    neprozkoumaných životů a v dálky září tyto malinké světy ultramarinovou září.
    Moře nevysvětlitelné. Den zářivý, klidný, bezvětrný a moře se vzedme, samo ze
    sebe, z hlubin svých nekonečných zdrojů a lodi pirátské chvějí se a vzlétají na
    vlnách a piráti se modlí k matce boží! Všechny kameny v moři jsou pokryty čímsi olivově zeleným, jako mechem. Jsou to malinké škeble, drobné jako jikry, pokrývající kamení miliony neprozkoumaných životů a v dálky září tyto malinké světy ultramarinovou září.  Moře nevysvětlitelné. Den zářivý, klidný, bezvětrný a moře se vzedme, samo ze sebe, z hlubin svých nekonečných zdrojů a lodi pirátské chvějí se a vzlétají na vlnách a piráti se modlí k matce boží!