Ústřice

Nejenomže jsem se tu cítil oddělen od té hluboké ledové tmy, ale připadal jsem si izolován i od všech vnějších zájmů, skoro i od vzpomínky na paní de Guermantes, a to díky Saint-Loupově dobrotě, která se ještě rozmnožovala o dobrotu jeho přátel a nabývala tím jakoby větší plnosti, a také díky teplému ovzduší té malé jídelny a chuti vybraných jídel, která nám byla servírována. Ta skýtala mé obrazotvornosti požitek stejně velký jako mému labužnictví; občas je doplňoval ještě malý kousek oné přírody, z níž byla vytěžena hrbolatá kropenka ústřice, v níž zbývalo ještě několik krůpějí slané vody, nebo sukovitý šlahoun, zažloutlý výhonek ovinující hrozen vína -, a tyto nepoživatelné doplňky, poetické a vzdálené jako panorámata krajin, evokovaly v průběhu večeře postupně představu siesty pod svahem vinice i představu projížďky po moři;  
~~~