m
2č3

 
20. prosince, Zlín

  
Že jsem byl vždy sám,

na Svatého Ducha,
na slavné velehradské pouti,
na slovenských horách,
to nesmíš vědět,
jaké tajemství od božích andělů,
že mě nikdo nemiluje?

 
 
 
21. prosince
 

Stydím se,
že by to znělo jako prosba,
abys zůstal,
aby mě milovaný chlapec políbil.
Odejít, ne proto, že se trápím,

ale abych neutrápil krásnou duši.
Dokonce jsem si zasloužil
tebe s přemírou červeného vína
a tebe bez vášně,

abychom v noci byli spolu.