RECENZE

DÉŠŤ VE VĚZENÍ ŘEKY
JIŘÍ KUBĚNA - TROJÍ SVĚDECTVÍ JARA MORAVSKÉ LYRIKY
BOX 1/1992

Zcela jinou - převratně novou - situaci signalisuje tvorba sice tatím jen Benjamínka básnické Moravy, urozeností imaginace, neomylností ve volbě slov, vznešenou chudobou metafor a především královským krokem...


KŘEST ZA HLUBOKÉ NOCI
MIREK BALAŠTÍK - POKUŠENÍ POEZIE
HOST - ÚNOR/BŘEZEN 1994

(Nad poslední básnickou knihou Pavla Petra Křest za hluboké noci, nakl. Votobia, edice Želetavka sv.8, Olomouc 1993)
Často se dnes hovoří o tom, že v souvislosti s absencí "velkých příběhů" a celkovou poetizací ...KŘEST ZA HLUBKÉ NOCI
IGOR FIC - ŽELEZNÁ FAKTICITA SLOV
PROGLAS 5/1995

Na konci osmdesátých let byla v části české literární obce živá otázka "kulturní diskontinuity". Esejista, spisovatel, především však básník Zdeněk Rotrekl, věnoval nemalé úsilí k vyznačení traumatických předělů ve vývoji literatury tohoto století. Nyní se zdají být ...ZLÉ BRUSY NOŽE
MOJMÍR TRÁVNÍČEK - CESTA Z HLUBOKÉ NOCI
LITERÁRNÍ NOVINY 21/1995

Navzdory názvu sbírky Zlé brusy nože nelze o poezii PAVLA PETRA užít školského klíšé "vybroušená". Její osobitost spočívá v drsné a nečesané umanutosti, s níž autor setrvává na zauzlovaných stezkách temného labyrintu, v panoptikálním příšeří zvrhlosti, ...RÁNA STŘELEB
JIŘÍ VESELSKÝ - POÉZII PAVLA PETRA
LANDEK 4/1998

Poézie překlenuje čas - a je tedy příznačné, že čeští básníci různých generací - i v prolukách mezi nimi - Ivan Jelínek, Jiří Kuběna, Ivan Wernisch - pokládají shodně za velkou naději české poézie toho doposud dvacetiosmiletého básníka s magicky šedavým jménem ...TROJLODÍ JAKUBA
IVAN DIVIŠ - TROJLODÍ JAKUBA PETRA PAVLA
HOST 2/1996

Narodil se básník! nutně evokuje Narodil se Kristus pán! Ale ne, to nechme, řekl jsem, že nám naše exklamace nad narozením našeho Pána připomíná narození básníka, jakožto nový výtrysk života, toho oponenta smrti a temnot. Jakýpak zde rozdíl? Je to rozdíl nebes a země,...TROJLODÍ JAKUBA
IVAN SLAVÍK - PAVEL PETR - ZASTAVENÍ
WELES LÉTO 1996

Když se otevřely po listopadu 1989 brány k svobodnému básnickému tvoření a také k svobodnému publikování napsaného, začalo se objevovat několik jmen těch nejmladších autorů, kteří právě s pádem totality dosáhli své dospělosti, tj. své dvacítky. To znamená, měli za sebou ...ZA SVÍTÁNÍ MORAVA
PETR ČERMÁČEK - SVĚTLO NEZHASÍNÁ
HOST 6/1999

Po dvouleté odmlce vychází v Hostu již třetí (celkově šestá) sbírka Pavla Petra. A možná že i delší odmlka je jedním z důvodů, které vedly k tomu, že jde o sbírku pečlivě připravenou, neztrácející ani na okamžik dech. Verše jsou rozděleny do tří částí označených ...ZA SVÍTÁNÍ MORAVA
RADEK FRIDRICH - VÁŠEŇ NA CHŘÍPÍ
HOST 4/1999

Šestá sbírka zlínského básníka Pavla Petra Za svítání Morava je poezií, jež by se v prvotní čtenářské euforii mohla označit jako duchovní lyrika, vyrůstající z tradice moravské. Není tomu tak v plné šíři, neboť opravdové názvuky moravských reálií ...ZA SVÍTÁNÍ MORAVA
MICHAEL TESAŘ - ZA SVÍTÁNÍ MORAVA
PSÍ VÍNO 9/1999

Sbírka je rozdělena do tří číslovaných oddílů. První dva oddíly tvoří kratší básně, třetí oddíl je složitě komponován. Začíná skladbou Podzim, která je opět rozdělena na kratší pasáže. Následuje nejmenovaná báseň která má své zvláštnosti. Je psána bez ...ANDĚLŮM VÍNO
PETR CEKOTA - BÁSNÍK VZDÁLENÝ MILUJE A PROSÍ
MLADÁ FRONTA DNES 9.LISTOPADU/1999

Z jeho šesti vydaných sbírek od roku 1990 už o Pavlu Petrovi víme mnohé. Známe důvěrně jeho gesto hrdého Moravana, který se vymanil z generačních i názorových literárních vazeb a dospěl k naprosto výjimečné osobitosti svého...


SRDÉČKO SKONČI
VÍT KREMLIČKA - SRDÉČKO SKONČI
LITERÁRNÍ NOVINY 52/2000

Moravský básník Pavel Petr ve sbírce Srdéčko skonči opustil nářeční něžnost předešlého období. Sbírka je koncipována jako deník s datovanými básněmi. Taková kniha má cenu i kronikářskou, pokud se dotýká obecných dějin. Tehdy je pramenm. Splňuje takový předpoklad ...


JAVOR MRAZU JAVOR
JAN ŠTOLBA - ANAMNÉZA
HOST 10/2001

Čerstvá sbírka Pavla Petra Javor mrazu javor je, počítám-li dobře, už jeho devátou. To je výčet úctyhodný a mám pocit, že Pavel Petr na rozměrné ploše svých sbírek, cestami všemožných lyrických příběhů, výpadů, hmatání či dechnutí ...ANKETA
JAKÁ JE VAŠE NEJMILEJŠÍ BÁSEŇ (AŤ UŽ V NAŠÍ ČI SVĚTOVÉ POESII) - A PROČ?
BOX 7/1998

ODPOVÍDÁ PAVEL PETR: Jitřní hodinu si vezmu na pomoc, když mám vydat ze svého srdce báseň nejmilejší, báseň k milování nejvěrnějšímu, tak abych ani nedýchal, aby se ruce zachvěly, hlava se zatočila a srdce rozbušilo se ještě divočeji. Báseň, která ...ROZHOVORY:

SNOUBENÍ ANDĚLŮ
HOST 1998: připravila Šárka Nevidalová

PĚT ODPOVĚDÍ PAVLA PETRA
TVAR 1999: připravil Petr Cekota

PAVLA PETRA INSPIRUJE LÁSKA K MORAVĚ
MLADÁ FRONTA DNES 31.ledna 2002: připravila Monika Karáskovázpět
Copyright (c) 2003 Jiří Wolf.        jiri.wolf@email.cz

foto: L.Stavjaník