ARÉNA PEGAS


Pojď zavedu tě k sobě, kde pomíjejí mraky,
kde vzdají se běžci neúprosným skalám.
Nástrahami pro zpovědnice jsou naše dlouhé rozhovory,
až skláníme se k zemi.
Copyright (c) 2003 Jiří Wolf.        jiri.wolf@email.cz

Nakladatelství: Host, 2009