DÉŠŤ VE VĚZENÍ ŘEKYPAMĚTÍ TRIBUN je smrt rukojmích a králů,
jejich bohoslužby pomalu končí.
Už není vzdáleností a málo je odplat.
Jsou nám svěřeny vznešené pohyby,
které my hned měníme za pokleknutí v právu a v bolesti.


HLINĚNÉ NÁDOBY očišťují vodu,
poutník do prázdných síní je vyrovnán kladením
vpletených prstů na obřad jezer.


Z KRAJIN TŘECH DLANÍ pocházím,
odebírám,
vkládám-li,
znamenám strach střílen
a pro poslední
i hluboké návraty nejpřísnějších jmen.NEMUSÍTE SE OBÁVAT mých útesů,
jsou neostré, nezraní, snad. Milovat,
odevzdat se naléhavým, nejtišším hlasům,
dotýkám se předpovědi, země, popravčích střelců,
co raději obětovali zrak,
ran, které zatvrdly v poklonách kejklířů u dvora.
A nemyslím v tu chvíli na ostruhy,
nemyslím na smír. Navzdory. A na padlé koňské jizdy,
na bolesti putujících do vysokých trav,
ztrácejí se veslaři,
s nimi i řeky, které nikdy nezbloudily v křídlech.
V plamenech.


TROCHU NÁM SCHÁZEJÍ mlýny
a vzácné chvíle chudob,
přichází doba laskavých provazů napřažených mezi podzemím a mnou,
dlouho jsem tajně vlastnil paměť,
dnes odvažuji se znovu světit plamenem
a v chrámech naleznu svlečené hadí kůže,
ty přísné návraty Salome,
Jane, královským zpěvem se stává zoufalství.ANO, TA SLÁMA pod hlavou. Neboť
všechny oči jsou blíženci. Není žádného rána
ve kterém bychom nezůstali. Podobni druhým.
Přes tresty a dovolávání se práva říci: Vykonáme-li zpěv
máme být očištěni,
býti kruhovými obranami. Oni myslí na nespočet
iškariotských peněz.JDU NEVYPROVÁZEN
a nezasluhuji si rozlehlost těchto lesů
a nezasluhuji si mírnost pastýřů
a nezasluhuji si tvůj oheň planoucí u řeky.MÁ VRCHNOST je bez domova. I má paní je sama.
A je zámostí. A je doba potulných.
Zase tak mnoho vzpurní nejsou. Ačkoliv.
Teprve je dnes. A svíčka dohoří, ještě než se setmí.
A než zavřeme oči a těla svá. Ve světnicích
přichystány jsou drahé poháry a vzácná voda
k nepolknutí.POCHÁZÍM Z DŘÍVE HRDÝCH ERBŮ, kterých jsem se vzdal,
pro návrat.

Zanechávám zde bouři, která nezmírní bolest,
ale utiší hněv.zpět
Copyright (c) 2003 Jiří Wolf.        jiri.wolf@email.cz

DÉŠŤ VE VĚZENÍ ŘEKY
Archa Zlín 1990
Druhé vydání 1993
Obálka: Lubomír Jarcovják.

RECENZE

foto: L.Stavjaník