Srdéčko skonči
Recenze

VÍT KREMLIČKA
SRDÉČKO SKONČI
LITERÁRNÍ NOVINY 52/2000


Moravský básník Pavel Petr ve sbírce Srdéčko skonči opustil nářeční něžnost předešlého období. Sbírka je koncipována jako deník s datovanými básněmi. Taková kniha má cenu i kronikářskou, pokud se dotýká obecných dějin. Tehdy je pramenem. Splňuje takový předpoklad Petrova sbírka? Lyrická, nemusí. Pavel Petr stále usiluje seznat tajemství řeči, anebo tajemství lidského místa, jež řeč pomáhá utvářet. Říkat, že je moravský básník, bylo by příliš snadné. Pavel Petr jde za podstatou, pracuje s tím, co má. Chová se k řeči pietně - ale anakreontsky, jako hladový atlet, anebo stárnoucí pohan. Mariánská nota byla zcela opuštěna. A jestli se k ní vrátí, tak se vzmachem Růžencové slavnosti. Anebo jinak.
Copyright (c) 2003 Jiří Wolf.        jiri.wolf@email.cz