fialoví jezdci jen ten tón
mizí v dálce mezi květy
tam cos chvíli postál
na řasách smrt
slzy v dálce
úsměv v hlíně
barvy zlátnou
prach padá
na listech se zadrží
tvá chvíle
končí
přijde ticho
liché
krátké
pozdní ticho

krásná a sladká vanitas
v slunci se plazí po zdi čas