fialoví jezdci   
v dálce ještě leží sníh
pod vyčištěným nebem je daleko vidět
tam tmavě šedé pásy lesů
a na nich se pomalu a tiše
míhají fialoví jezdci
 
t a m
m
a
t


v těch ulicích už chodí jiní fantómy
v oknech co svítí stárne jiný jinak
v hasnoucím svitu tušit lze půltóny
jediné světlo nezhasíná