František Gottlieb     František Gottlieb                 Záře jihu                        

Básník, prozaik a diplomat František Gottlieb (* 4. 8. 1903 Klatovy - 14. 5. 1974 Praha) pocházel z židovské rodiny. Roku 1939 emigroval do Palestiny, s československou armádou se účastnil bojů na Středním východě. Od roku 1944 pracoval v Londýně na ministerstvu zahraničí, zde působil i po návratu do Čech (jako delegát OSN v Paříži a New Yorku). Roku 1958 se stal spisovatelem z povolání.

Ladění pěti Gottliebových lyrických sbírek rámcovaných prvotinou Cesta do Kanaán (1924) a sbírkou Dvojí nástup (1946) ovlivnil hluboký prožitek židovství. V knížce Proměny (1928) se téma ahasverismu propojilo s poetickým exotismem směřovaným k "záři jihu". Pod vlivem Otokara Fischera Gottliebova reflexivní poezie, obsažená v knihách Bílý plamen (1935) a Vzkaz (1938), zduchovněla a zniternila. Melodika klasizujících strof zdrsněla až v textech, ve kterých se objevily transponované válečné prožitky, básníkovy apostrofy Hospodina zde dostaly téměř vizionářskou naléhavost.

-vf-