DRSNĚ

To není můj čas, jenž ovládá mé hoře,
to není můj svět, jenž bloudí po prostoře,
to není má zášť, jež míří stopou vlčí,
to není má láska, jež o samotě mlčí,
to není můj rod, jenž se mnou nezahyne -
má jenom je řeč, jež s hudbou splyne.
   
                        (Dvojí nástup)