DÉŠŤ SE KOUŘÍ...

Déšť se kouří z hor a skal,
nebesa se otvírají.
V oblaku zda nepřistal
Pánbůh jako na Sinaji?

Neuvidíš, uslyšíš,
deště plynou, řeky, moře,
k hloubkám padá všechna tíž,
všechna bolest stoupá k hoře.

Balvan skal a mlhy dech,
nechť se řítí, nechť se zdvíhá,
nezachytíš v obrazech
slovo, v němž je boží tíha!

                           (Vzkaz)