Můj jih je bílý

JIH

Můj jih je bílý. Pod platany květ,
květ oleandru pod vějířem palmy -
Hráz vrchů vzadu. Střeží cestu zpět,
a o polednách sluncem požehnal mi

pán toho kraje. Velekněz
v půlkruhu něvěst, které nesly džbány:
Svou misku obětní jsem vznes,
a chladný proud trysk duhou do fontány.

Můj jih je z dálky, kolmo cílí v zrak,
má krev je z jihu, dřímá,
v mých prsou poletuje pták
a o půlnoci hnízdí nad očima -

Až vlnou zbrázdíš čelo mé,
odplavíš píseň na neklidné moře,
ať tančí při ní Salome
a v moře hodí prorokovo hoře.

                             (Bílý plamen)