ANDĚLÉ!

Ó andělé, mé oči měly divný sen!
Vždy myslím na stesk bílých vodopádů,
když z oblohy se řítí den.

Na černých vodách černá noc -
a hvězda za nebe se chytala,
když padala.

Kdo přání řek a poví sen?
Z oblohy na zem slétl den,
skleněná křídla v oknech se chvějí.

                (Proměny)