Překrásná.
Hřeb vezmou a česat budou. Až krev moje vyleje se.
Sedřou, se smíchem, vlasy mé. Kůži mého čela sedřou.
Překrásná.
Slabiny mé budou dříti do střev.
Střeva moje vylejí se.
Překrásná,
dotkneš se mého čela žhavými ústy? Tvého žhavého těla?
Překrásný.
Až se budeš lejnem podělávat, kálet před ústy mými;
svléknu se. A vlasy mé po Tobě se vlnit budou.